RODO

Czy jesteś właściwie przygotowany do RODO?

Od 25 maja 2018 roku wszystkie firmy przechowujące i przetwarzające dane osobowe muszą dostosować się do jednakowych regulacji w sprawie ochrony tych danych.

Przygotowanie potrzebnych dokumentów, np. wzoru rejestru czynności przetwarzania danych. Opracowanie klauzuli informacyjnych – osoby, których dane są przetwarzane, mogą się z nich dowiedzieć, w jakim celu są te dane wykorzystywane, przez kogo, kto ma do nich dostęp etc.

Ponadto firmy muszą wprowadzić nowe procedury i zmiany do swoich systemów informatycznych, tak aby była możliwa realizacja praw osób, których dane są przetwarzane, m.in. prawa do bycia zapomnianym czy prawa do przeniesienia danych.

IOD zawsze się przyda – Outsourcing funkcji Inspektora Ochrony danych.