Audyt

Audyt ochrony danych osobowych

Przeprowadzany przez nas audyt ochrony danych osobowych (sprawdzenie) pozwoli Państwu uzyskać obiektywną ocenę stopnia przystosowania firmy do norm prawnych  w zakresie ochrony danych osobowych. Wykorzystując wiedzę dotyczącą poszczególnych branż i sektorów gospodarki, audytorzy  identyfikują obszary podwyższonego ryzyka w działalności Klienta, a następnie poddają je dogłębnej analizie, której efektem będzie pełny raport bezpieczeństwa danych osobowych (sprawozdanie bezpieczeństwa). W raporcie  otrzymają Państwo informację zwrotną w postaci dokładnego określenia stanu faktycznego wraz ze sformułowaniem niezbędnych zaleceń oraz wskazaniem stopnia ryzyka oraz ewentualnej odpowiedzialności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa.

Bazując na informacjach uzyskanych z audytu danych osobowych będziemy mogli przygotować Państwu politykę bezpieczeństwa.