Obchody X Dnia Ochrony Danych Osobowych w 2016 roku

Rok 2016 Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych rozpoczyna organizacją dziesiątej już edycji obchodów Dnia Ochrony Danych Osobowych. Święto to jest obchodzone co roku 28 stycznia (czyli w rocznicę otwarcia do podpisu Konwencji 108 Rady Europy – najstarszego aktu prawnego o zasięgu międzynarodowym, kompleksowo regulującego zagadnienia związane z ochroną danych osobowych).

Z tej okazji, jak co roku, odbędą się konferencje poświęcone najaktualniejszym zagadnieniom dotyczącym prawa do prywatności i ochrony danych osobowych, jednak w 2016 r. wydarzenia organizowane z tej okazji będą miały wyjątkowy charakter i formułę. GIODO zaprosił bowiem do współorganizacji obchodów wyższe uczelnie, z którymi ma zawarte porozumienia o współpracy. Dlatego w poszczególnych ośrodkach akademickich odbędą się konferencje poświęcone aktualnym problemom ochrony prywatności i danych osobowych, takim jak Big Data, ochrona danych osobowych w służbie zdrowia czy kradzież tożsamości.